Bez kategorii
Przyroda

Przyroda

Okolice Lubieszewa to raj dla miłośników przyrody.
W pobliskich lasach Puszczy drawskiej można spotkać jelenie, dziki, sarny, łosie, wilki, a nawet żubry.

Lasy porastają teren o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Drzewostan jest również urozmaicony. Zamiast typowej monokultury sosnowej lasy Lubieszewa są mieszane. Sosna wciąż dominuje ale w wielu miejscach ustępuje świerkowi. Powszechne są też liściaste lasy mieszane złożone z brzóz i buków.
Runo leśne w zależności od pory roku obfituje w grzyby w tym dorodne zdrowe prawdziwki oraz jagody.

Liczne są śródleśne i śródpolne oczka wodne, powstałe w dołkach wytopiskowych. Te zlokalizowane wśród pól są miejscem żerowania dzikiego ptactwa. Strome skarpy zagłębień wytopiskowych pozbawionych wody to natomiast ulubione siedliska borsuków.

Ze względu na malownicze walory krajobrazu polodowcowego z praktycznie wszystkimi charakterystycznym formami obszar Pojezierza Drawskiego w tym bezpośrednia okolica Lubieszewa została ustanowiona strefą chronionego krajobrazu.

Lubieszewo leży również w obszarze Natura 2000, a nawet na terenie dwóch obszarów: „Ostoja Drawska” i „Jezioro Lubie i Dolina Drawy”.

Pierwszy to jedna z największych i najważniejszych w kraju ostoi ptaków obejmująca głównie siedliska leśne oraz dużą liczbę zbiorników wodnych. Obejmuje najcenniejsze przyrodnicze i krajobrazowe fragmenty Pojezierza Drawskiego. Stanowi ona jedno z ważniejszych w kraju miejsc lęgowych żurawia, bielika, orlika krzykliwego, kani rudej, puchacza i derkacza.
Nie jest żadnym nadzwyczajnym widokiem zobaczyć na polach i łąkach na północ od Lubieszewa żerujące żurawie, bociany czy gęsi. Śródpolne oczka wodne upodobały sobie również ptaki drapieżne – błotniaki stawowe i łąkowe.
Nad jeziorem można zobaczyć bieliki, które gniazdują na przeciwległym brzegu Lubia.
Nieopodal Lubieszewa znajduje się również wyspa Kamieniec, która stanowi kolonię kormorana czarnego.

Drugi obszar obejmuje jezioro Lubie będące jednym z największych jezior Pojezierza Drawskiego o powierzchni 1439 ha, przez które przepływa rzeka Drawa. W granicach obszaru mieści się też odcinek doliny Drawy i Starej Drawy, usytuowany poniżej jeziora, wraz z otaczającymi łąkami i lasami.

Jezioro Lubie należy do typu jezioro sielawowych, z podwodnymi łąkami ramieniowymi oraz reliktową fauną wodnych bezkręgowców. Jeziora otaczają cenne kwaśne buczyny. Do bardzo ważnych obiektów należy projektowany rezerwat źródliskowy „Lubieszewo” na zboczu wzniesień morenowych na południowym krańcu jeziora.
Obszar ten jest ważny także dlatego, że jest jednym z kilku stanowisk reliktowej fauny bezkręgowców wodnych. Jezioro Lubie jest miejscem życia dwóch, bardzo rzadkich gatunków skorupiaków, uważanych za relikty polodowcowe: Mysis relicta i Pallasea quadrispinosa. Dla pierwszego z nich jest to jedno z czterech stanowisk istniejących aktualnie w Polsce.

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x